Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków
- rozwiązania dla domów jedno oraz wielo rodzinnych

Lokalne Oczyszczalnie Ścieków
- rozwiązania dla obiektów hotelowych, pensjonatów oraz małych miejscowości oraz wsi

Systemy zagospodarowania wody deszczowej
- zbiorniki, automatyka, systemy odzyskiwania wód opadowych

Zbiorniki bezodpływowe
Szamba

Zbiorniki oraz Dystrybutory Paliwa
Magazynowanie oraz dystrybucja paliw

Jesteśmy autoryzowanym partnerem
marki Kingspan