BioDisc BA/BB

BioDisc BA/BB
Oczyszczalnia Kingspan BioDisc® to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do  sieci kanalizacyjnej. Wersja przydomowa dedykowana jest dla zabudowań zamieszkałych przez maksymalnie 12 osób. Opatentowana technologia obrotowych złóż biologicznych zapewnia wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń.
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych. Korzyści płynące z posiadania
oczyszczalni BioDisc®:
– Niski koszt pozbycia się ścieków
– Komfort użytkowania przy minimalizacji
czynności obsługowych
– Ochrona naturalnych zasobów wodnych
i gruntowych
Zalety:
– Wysoka skuteczność przy nieregularnym dopływie
– Minimalizacja czynności obsługowych
– Ograniczenie powstania nieprzyjemnego zapachu ze względu na brak mechanicznego napowietrzania
– Cicha praca wskutek zastosowania niskoobrotowego silnika
– Niezwykle solidny zbiornik o dużej masie
– Opatentowany system dawkowania ścieków
– Mała awaryjność wynikająca z małej ilości elementów eksploatacyjnych
– niespotykana odporność na aplikowanie chemii domowej ze względu
na największy występujący na rynku osadnik wstępny

OSADNIK WSTĘPNY
Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do  oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz opadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.


PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają ze ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez
system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.


DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH
W drugiej strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane na obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności.
Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.


OSADNIK WTÓRNY
Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzi się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.
 
Masz pytanie?
Zostaw numer. Oddzwonimy!
Masz pytanie?
Zostaw numer. Oddzwonimy!

Jesteśmy autoryzowanym partnerem
marki Kingspan